AEROTEC alumni around the world

Alejandro Marqués

Aerotequeros por el mundo Alejandro Marqués, piloto de Openskies So what's your name? Alejandro Marqués...

Vicente Cortes

Aerotequeros por el mundo Estudiante de AEROTEC Madrid What's your name? Vicente Cortes What is your...